O psychoterapii psychoanalitycznej

W psychoterapii psychoanalitycznej zakładamy istnienie nieświadomości, nieświadomych myśli, uczuć, przekonań, które wywierają wpływ na życie każdej osoby. To, co nie jest świadome, domaga się pamiętania w inny sposób np. poprzez nieświadome powtarzanie dawnej traumy w działaniu.

Tożsamość

Poszukiwanie siebie to proces i zadanie na całe życie, ale w okresie przechodzenia od młodzieńczości do dorosłości bywa, że psychoterapia jest szczególnie pomocna, by proces ten wprowadzić na właściwe tory.

Związki

Mają Państwo za sobą kilka znaczących relacji, które kończyły się w podobny do siebie sposób. Albo przedłużającą się i dolegliwą samotność. Lub samotność wewnątrz relacji.

Rodzicielstwo

Okres stawania się rodzicem - szczególnie po raz pierwszy, ale nie tylko - nieodłącznie konfrontuje z najgłębszymi uczuciami, pragnieniami, lękami, konfliktami, relacjami z własnymi rodzicami.